logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRaukay, Štefan

Iné mená:

Raukay Stephanus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V krátkom čase prijal tri farnosti, 5. júla 1675 Krušovce, už 10. júla Bohunice a 16. toho mesiaca a roka Urmince. V Bohuniciach pracoval až do 12. mája 1676, v tých dvoch iných až do r. 1677. Z jeho kníh dlho existovala vo farskej knižnici kniha Nierembergicov Theopoliticus. 10. januára 1686 prijal Sliače a Štiavničku, kde bol aktívny až do r. 1689.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 886

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jaslovské Bohunice 1675 júl 10. 1676 máj 12. Raukay, Štefan farár
Veľký Klíž 1675 júl 5. 1675 júl 10. Raukay, Štefan farár
Krušovce 1677 - - 1677 - - Raukay, Štefan farár
Stará Turá 1678 apr. 20. 1689 - - Raukay, Štefan farár
Sliače 1686 jan. 10. 1689 - - Raukay, Štefan farár
Detva 1698 - - 1698 - - Raukay, Štefan farár
Oslany 1703 apr. 13. 1706 - - Raukay, Štefan farár
Velčice 1712 mar. 5. 1723 - - Raukay, Štefan farár
Sľažany 1713 apr. 5. 1717 - - Raukay, Štefan farár