logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRalbovský, František

Iné mená:

Ralbovský Franciscus

Tituly:

dekan-farár

Životopisné dáta:

* 17. januára 1918, Kúty, okr. Senica – † 28. decembra 1986, Prašice, okr. Topoľčany

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 15. júna 1941 vysvätený za kňaza. V rokoch 1941-1945 bol kaplánom v Banskej Štiavnici, v r. 1945 sa tam stal správcom farnosti. V rokoch 1947-1949 bol mimo pastorácie. V rokoch 1949-1952 bol kaplánom v Palárikove v novozámockom okrese. Od r. 1952 pôsobil celých tridsaťpäť rokov v Prašiciach v okrese Topoľčany, bol menovaný aj za dekana. Tam zomrel a tam je aj pochovaný na miestnom cintoríne hneď za hlavným krížom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 352;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm; http://www.prasice.sk/index.php/farsky-urad
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Štiavnica 1941 jún 15. 1945 - - Ralbovský, František kaplán
Banská Štiavnica 1945 - - 1947 - - Ralbovský, František správca farnosti
1947 - - 1949 - - Ralbovský, František mimo pastorácie
Palárikovo 1949 - - 1952 - - Ralbovský, František kaplán
Prašice 1952 - - +1986 december 28. Ralbovský, František správca farnosti dekan