logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRakovský, Ján (Dubová, -1853)

Iné mená:

Rakovszky Joannes. Rakovský de eadem Ján

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

* Rakovo, okr. Martin – † 4. októbra 1853, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1827 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil dva roky v Dubovej, v r. 1829 sa stal správcom farnosti vo Valaskej, no vrátil sa do Dubovej. V r. 1830 bol správcom farnosti v Predajnej, od r. 1831 farárom v Hornej Lehote, v r. 1833 sa výmenou dostal do Zvolena, v r. 1838 sa stal prepoštom de Rochenitz, v r. 1839 prísediacim. Od r. 1847 bol farárom v Dubovej, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemecká 1829 sp. - 1830 sp. - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) kaplán
Horná Lehota 1830 - - 1834 - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
Zvolen 1833 - - 1847 - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
Nemecká 1847 - - 1854 - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
Nemecká 1852 sp. - - - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár