logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRakonovics, Michal

Iné mená:

Rakonovics Michael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1645 bol licenciátom v Tekovských Lužanoch, kde v r. 1647 vykonal vizitáciu Matej Schlegel, ktorý o ňom zaznamenal, že je principista, vek okolo 50 rokov, licenciátom je 16 rokov. V mieste sídli dva roky. Nemá príjem. Silný, má matriku pokrstených a veľmi opotrebovanú knihu obradov. Do mestečka bolo uvedené nové kázanie v chráme a farnosť stále drží licenciáta. Prítomnosť kazateľov už niekoľkých nakazilo a zvrhlo. Licenciát sa trápi, jeho príjem sa vyprázdnil, napokon je nenávistný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 884

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovské Lužany 1645 - - - - - Rakonovics, Michal farár