logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRajecký, Ján Jozef

Iné mená:

Rajeczky Joannes, Josephus. Rajecký Ján Jozef. Rajecký Ján.

Životopisné dáta:

* Moškovec, okr. Turčianske Teplice – † 14. júna 1750, Babiná, okr. Zvolen

Životopis:

Z Ostrihomskej diecézy bol v r. 1725 chovancom budínskeho seminára. 29. marca 1727 bol vysvätený za kňaza. 12. novembra bol vyslaný do duchovnej správy. 21. novembra toho roka bol ustanovený za farára v Bacúrove. Od 3. júna 1729 bol v Dolných Lelovciach, od 2. februára 1731 v Kamenci pod Vtáčnikom. Od 26. apríla 1736 bol v Babinej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 883; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bacúrov 1727 nov. 21. 1729 jún 3. Rajecký, Ján Jozef farár
Dolné Lelovce 1729 jún - 1731 feb. 2. Rajecký, Ján Jozef farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1731 feb. 2. 1736 - - Rajecký, Ján Jozef farár
Babiná 1736 apr. 26. +1750 jún 14. Rajecký, Ján Jozef farár