logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPullis, Juraj

Iné mená:

Pullis Georgius. Puliss Juraj.

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Ladomera, dnešnej Ladomerskej Viesky. V generálnom seminári sa v r. 1687 stal magistrom filozofie. 27. marca 1691 bol ustanovený za farára vo Svätom Ondreji čiže v Brusne. 16. apríla 1692 v Tŕní. V tom roku šiel do Sielnice. Od 8. apríla 1695 bol v Lutile a od 28. januára 1696 aj v Slaskej. To sa veriacim nepáčilo, preto mu začali dávať iba polovicu dávok. Žiadal fakultu celebrovať dvakrát v nedele a sviatky. 29. apríla 1704 prijal úrad v Krásne. Potom 8. mája 1708 v Necpaloch, kde pracoval až do r. 1710.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 878; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brusno 1691 mar. 27. 1692 - - Pullis, Juraj farár
Sielnica 1692 - - 1696 apr. 6. Pullis, Juraj farár
Sliač 1692 - - 1692 - - Pullis, Juraj administrátor uvádza len Zar1
Tŕnie 1692 apr. 16. 1692 - - Pullis, Juraj farár
Lutila 1696 apr. 8. 1703 - - Pullis, Juraj farár
Slaská 1698 jan. 26. 1704 apr. 29. Pullis, Juraj farár
Krásno 1704 apr. 29. 1705 - - Pullis, Juraj farár
Belá-Dulice 1708 - - 1710 - - Pullis, Juraj farár
Necpaly 1708 máj 8. 1710 - - Pullis, Juraj excurrendo z Belej