logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPstruha, Kristián

Iné mená:

Psztruha Christianus. Petruka Christianus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1700?, Skalica – † 23. februára 1775, Jelšava, okr. Revúca

Životopis:

Študoval v Trnave, ako svetský študent sa v r. 1720 stal bakalárom, v r. 1720 magistrom. Filozofiu a teológiu skončil v seminári Marianum v r. 1724 po treťom ročníku. Vysvätený bol 11. marca 1724 za diakona, potom hneď nato za kňaza. 3. februára 1744 bol ustanovený za farára v Jelšave, kde bol i dekanom Horného Gemera. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 876-877; Košík, Ľudovít. Kňazské osobnosti Skalice. Skalica: 2014
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava/knazi-vo-farnosti [3.5.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jelšava 1744 feb. 3. +1775 febr. 23. Pstruha, Kristián farár