logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovProcházka, František

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 3. februára 1935, Nové Zámky – † 28. júla 2017, Levice

Životopis:

Po ukončeni štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 1. júla 1962 vysvätený za kňaza. V rokoch 1962-1964 bol kaplánom v Zlatých Moravciach, v rokoch 1964-1970 vo farnosti Bratislava-Nové mesto čiže v Blumentáli, v rokoch 1970-1972 v Dunajskej Strede. V r. 1972 bol správcom farnosti Vysoká pri Morave v okrese Malacky, potom pôsobil v levickom okrese, v rokoch 1973-1977 v Beši, v rokoch 1977-1986 v Šahách. Od r. 1986 pôsobil v Leviciach, najprv ako administrátor, od r. 1999 ako farár. V r. 2004 mu bol udelený titul Monsignor. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Banskobystrickej diecéze. Na krátky čas spravoval farnosť Mýtne Ludany, no potom žil na odpočinku vo farnosti Levice-mesto.
Pohrebné obrady so svätou omšou vykonal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v stredu 2. augusta 2017 v kostole sv. Michala v Leviciach. Po skončení svätej omše bol monsiňor pochovaný v krypte mestského cintorína.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 351;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm;
http://www.kcnz.estranky.sk/clanky/knazi-okresu-nove-zamky/prof.html;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170729001

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zlaté Moravce 1962 júl 1. 1964 - - Procházka, František kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1964 - - 1970 - - Procházka, František kaplán
Dunajská Streda 1970 - - 1972 - - Procházka, František kaplán
Vysoká pri Morave 1972 - - 1973 - - Procházka, František správca farnosti
Beša 1973 - - 1977 - - Procházka, František správca farnosti
Šahy 1977 - - 1986 - - Procházka, František správca farnosti
Levice 1986 - - 1999 - - Procházka, František správca farnosti