logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Prágay, Jozef

Iné mená:

Prágay Josephus

Životopisné dáta:

* 3. novembra 1868, Komárom (HU) – ?

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, narodený 3. novembra 1868, Komárom v Maďarsku. Vysvätený bol 27. júna 1893. Do r. 1894 pôsobil ako kaplán v obci Dunaszentpál(HU), 1895 kaplán v meste Kolárovo, 1896 kaplán v meste Nové Zámky, 1898 administrátor v obci Zemné, 1899 administrátor v obci Moča, opäť kaplán v meste Nové Zámky, v rovnakom roku katechéta v Budapešti(HU), 1903 administrátor, v rovnakom roku farár v obci Kisoroszi(HU). Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. 1927
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunaszentpál(HU) 1893 - - 1894 - - Prágay, Jozef kaplán
Kolárovo 1895 - - 1896 - - Prágay, Jozef kaplán
Nové Zámky 1896 - - 1898 - - Prágay, Jozef kaplán
Zemné 1898 - - 1899 - - Prágay, Jozef administrátor
Moča 1899 - - 1899 po - Prágay, Jozef administrátor
Nové Zámky 1899 po - 1899 po - Prágay, Jozef kaplán
Budapešť(HU) 1899 po - 1903 - - Prágay, Jozef katechéta
Kisoroszi(HU) 1903 - - - - - Prágay, Jozef administrátor, farár