logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPotocký, Michal, SJ

Iné mená:

pôvodné meno Pataky

Tituly:

náboženský publicista, prekladateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 6. apríla 1912, Vysoká nad Uhom, okr. Michalovce – † 20. októbra 1996, Piešťany

Životopis:

V r. 1923 začal študovať na gymnáziu v Užhorode, 31. júla 1928 ho prijali do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Od piatej triedy do r. 1932 študoval na gymnáziu v Ružomberku, kde zažil účinkovanie nezabudnuteľného pedagóga jezuitského pátra Jozefa Jureka a v r. 1927 založenie Stanislavova (ústav na výchovu rehoľnéhodorastu v Ružomberku). V časopise Stanislavovské zvesti vyšli jeho prvé básne. V r. 1933 zmaturoval na katolíckom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. V rokoch 1933-1937 študoval filozofiu v Krakove. Medzitým istý čas pôsobil ako magister chovancov Stanislavova v Trnave. Teológiu študoval v Chieri pri Turíne, kde ho 15. júla 1941 vysvätili za kňaza.
Po návrate z Talianska pokračoval od r. 1942 v štúdiu teológie v Banskej Bystrici, tretiu probáciu absolvoval v rokoch 1942-1943 v Ružomberku. V nasledujúcich rokoch vypomáhal v pastorácii a pôsobil na stredných školách ako katechéta. Okrem náboženstva vyučoval v rokoch 1943-1945 na gymnáziu v Levoči latinčinu. Po vojne pôsobil v rokoch 1945-1947 v Piešťanoch ako katechéta a prézes mariánskej kongregácie, v r. 1947-1948 v Spišskej Novej Vsi ako operárius a do apríla 1950 v Banskej Bystrici ako katechéta. Po likvidácii kláštorov bol v internačných táboroch v Podolínci, Báči, Pezinku, od r. 1951 v pracovnom prápore pri Českej Lipe, kde ochorel na tuberkulózu. Po prepustení pôsobil od r. 1957 v pastorácii v Kráľovej pri Senci, kde ho 6. júna 1958 znovu zatkli a odsúdili v Prahe na osem rokov väzenia. Po amnestii r. 1960 pracoval vo výrobe na viacerých miestach. V rokoch 1964-1967 bol kaplánom v Dóme sv. Martina v Bratislave, kde sa intenzívne zapájal do obrodného procesu v súvislosti s Druhým vatikánskym koncilom. Od konca r. 1967 bol správcom farnosti v Dolných Voderadoch a od r. 1977 v Horných Zeleniciach pri Leopoldove. V r. 1983 (1989?) odišiel na odpočinok do Domu Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch.
Bol človekom nevšedného optimizmu a nádeje, ktoré neúnavne šíril okolo seba. Jeho humor a bezprostrednosť boli príslovečné, preto si získal dôveru aj u mnohých mladých ľudí. Bol vášnivým turistom a alpinistom. Mal velký intelektuálny rozhľad a zmysel pre nový duchovný pohyb i nové myšlienky. Výborne ovládal latinčinu, taliančinu a francúzštinu a preložil niekoľko náboženských a filozofických prác, ktoré ostali v rukopise. Vážne sa zaoberal filozofiou a teológiou P. Teilharda de Chardin a šíril ju najmä medzi bratislavskou inteligenciou. Zaujímal sa o problém konca sveta - o jeho katastrofický a nekatastrofický, čiže evolučný priebeh. Mal záujem o výtvarné umenie. Bol osobným priateľom Vincenta Hložníka, ktorému predpovedal veľkú umeleckú budúcnosť.
Publikoval pomerne málo (napríklad štúdiu Niekoľko významných postáv slovenských jezuitov, 1940).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 351; Štiavnický, A.: Zomrel P. M. Potocký. Katolícke noviny, r. 111, 1996, č. 46;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levoča 1941 júl 15. 1945 - - Potocký, Michal, SJ profesor náboženstva
Piešťany 1945 - - 1947 - - Potocký, Michal, SJ prof. náb.
Spišská Nová Ves 1947 - - 1948 - - Potocký, Michal, SJ duch.
Banská Bystrica 1948 - - 1950 - - Potocký, Michal, SJ rehoľný duchovný
1950 - - 1957 - - Potocký, Michal, SJ mimo pastorácie
Kráľová pri Senci 1957 - - 1958 jún 6. Potocký, Michal, SJ duch. CHD
1958 jún 6. 1964 - - Potocký, Michal, SJ mimo pastorácie
Bratislava - Svätý Martin 1964 - - 1967 - - Potocký, Michal, SJ kaplán
Dolné Voderady 1967 - - 1977 - - Potocký, Michal, SJ správca farnosti
Horné Zelenice 1977 - - 1983 - - Potocký, Michal, SJ správca farnosti
Piešťany 1983 - - +1996 október 20. Potocký, Michal, SJ dôchodok Dom Spoločnosti Ježišovej


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019304Potocký, Michal, SJNiekoľko významných postáv slovenských jezuitov1940