logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPorteleki, Teodor

Iné mená:

Portelki (Porteller) Theodorus. Porteleki Theodorus. Portelky Theodorus. Portelki Teodor.

Životopisné dáta:

* 15. februára 1850 Budapešť – † po r. 1920, Visegrád, Maďarsko

Životopis:

Teológiu ukončil v r. 1873 v Pázmáneu. 25. júla toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Szomore, kde sa hneď od 2. decembra toho roka do marca 1874 stal dočasným správcom. V tom istom roku bol preložený za kaplána do Budaeörs, ktorý aj od 1. januára do 15. júla 1877 spravoval. 22. októbra 1879 bol poslaný do Visegrádu za administrátora, až do 18. januára 1880. Vtedy sa stal farárom v Kisoroszi. V r. 1888 prijal farnosť Visegrád. 1906 Nagymaros (HU), 1914 dekan.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 871;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Buda-Eörs (Maďarsko) 1877 jan. 1. 1877 júl 15. Porteleki, Teodor farár
Kisoroszi (Maďarsko) 1880 jan. 18. 1888 - - Porteleki, Teodor farár
Visegrád(Maďarsko) 1888 - - 1906 - - Porteleki, Teodor farár
Nagymaros(Maďarsko) 1906 - - - - - Porteleki, Teodor farár