logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetényi, Juraj

Iné mená:

Petényi Georgius.

Životopisné dáta:

* 1736 – † 3. mája 1795, Kostolné Kračany, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Teológiu absolvoval v generálnom seminári. 11. júna 1761 bol poslaný za vychovávateľa v rodine Jána Erdődyho. 12. februára 1764 bol ustanovený za farára v Zemnom. Za neho postavili kaplnku sv. Vendelína v Gúgu. 19. augusta 1776 bol ustanovený v Štúrove, čoho sa 6. decembra 1782 zriekol. Bol započítaný medzi dôchodcov, od r. 1784 bol kaplánom vo Veľkých Ludinciach, od r. 1786 v Tekovských Lužanoch. V r. 1790 obdržal spravovanie farnosti Kostolné Kračany. Tam náhle zomrel vo veku 59 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 853

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1764 feb. 12. 1776 aug. 19. Petényi, Juraj farár
Štúrovo 1776 aug. 19. 1782 dec. 6. Petényi, Juraj farár
Kostolné Kračany 1790 - - +1795 máj 3. Petényi, Juraj farár