logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPergő, Jozef

Iné mená:

Pergö Josephus.

Životopisné dáta:

* 7. januára 1833, Ostrihom – † 2. jan. 1903

Životopis:

Vstúpil do Rehole sv. Františka, filozofiu absolvoval v Nitre, teológiu tam a v Bratislave. 1. apríla 1861 bol vysvätený za kňaza. Ako rehoľný kňaz pôsobil vo Vesprémskej, Sabarskej a Ostrihomskej diecézach, bol subsidiárom v Michale na Ostrove. V r. 1862 prešiel do arcidiecézy, zostanúc vo farnosti. 29. septembra 1868 sa stal administrátorom vo Vojke nad Dunajom, nato bol 6. novembra 1881 inštalovaný za farára vo Veľkej Pake, kde v r. 1882 reštauroval strechu kostola. V rokoch 1883 – 1885 znovu postavil faru zo štedrosti grófa Leopolda Ferdinanda Pálffyho. Zomrel 2. januára 1903 vo veku 70 r. a 47 r. kňazstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vojka nad Dunajom 1868 sept. 29. 1881 - - Pergő, Jozef farár
Veľká Paka 1881 nov. 6. +1903 jan. 2. Pergő, Jozef farár