logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPázmány, Adolf

Iné mená:

Adolf Gébhardt Viliam Vrlla; Pázmány Adolphus. Pazmán Adolf.

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

* 10. júna 1847, Borovce, okr. Piešťany – † 3. júna 1921, Štvrtok na Ostrove, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Adolf Pázmány (pokrstený ako Adolf Gébhardt Viliam Vrlla) bol synom urodzeného Jána Vrllu a Emílie Markholtovej. Pokrstil ich farár Gašpar Chotiborský. V roku 1868 si celá rodina zmenili priezvisko na Pázmány. Krstnými rodičmi mu boli urodzená Anna Vietoris, rod. Alagovičová a jej syn Alexander, ktorý je pochovaný v kaplnke na dolnom cintoríne. 2. augusta 1870 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobí od októbra 1870 do mája 1874 v Stupave. Od októbra 1874 do augusta 1876 pôsobí pri svojom bratovi Karolovi vo Svätom Michale nad Žitavou, ktorý tam je farárom. Od septembra 1876 do marca 1879 kaplán v Častej, od marca do mája administrátor v Báhoni, od októbra 1879 do augusta 1886 farár v Chorvátskom Grobe, od 17. júla 1886 bol farárom v Štvrtku na Ostrove, kde bol v r. 1915 vymenovaný za trnavského assesora. Je pochovaný na cintoríne vedľa hlavného kríža.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 848;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stupava 1870 okt. - 1874 máj - Pázmány, Adolf kaplán
Michal nad Žitavou 1874 okt. - 1876 aug. - Pázmány, Adolf kaplán
Častá 1876 sept. - 1879 marec - Pázmány, Adolf kaplán
Chorvátsky Grob 1879 okt. - 1886 júl 17. Pázmány, Adolf farár
Báhoň 1879 marec - 1879 máj - Pázmány, Adolf administrátor
Štvrtok na Ostrove 1886 júl 17. +1921 - - Pázmány, Adolf farár 1915 assesor