logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavlík, Jozef

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. marca 1899, Ľubotín, okr. Stará Ľubovňa – † 22. júna 1969, Košice, poch. v Ľubotíne

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 29. júna 1923 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Šariši a Valalikách, v r. 1926 vo Svinej a dočasným administrátorom v Malčiciach v michalovskom okrese, kaplánom v Nižnom Hrušove a v Sabinove. V rokoch 1927-1934 bol kaplánom - katechétom v Košiciach, pričom sa stal v r. 1932 prvým tajomníkom Slovenského katolíckeho kruhu, v rokoch 1930 - 1934 redaktorom novín „Košické kat. cirk. správy“. V rokoch 1934-1941 bol administrátorom farnosti Košice - Barca a spovedníkom sestier sv. Vincenta z Pauly. Od r. 1941 spravoval farnosť Kostoľany nad Hornádom, po roku ako farár, avšak v r. 1952 bol zaistený a internovaný v Pezinku. Po roku bol prepustený a stal sa administrátorom farnosti Torysa a farárom konzultorom. Od r. 1966 žil na dôchodku v Košiciach. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 158-159

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1923 - - 1923 - - Pavlík, Jozef kaplán
Valaliky 1923 - - 1926 - - Pavlík, Jozef kaplán
Svinia 1926 - - 1926 po - Pavlík, Jozef kaplán
Malčice 1926 - - 1926 - - Pavlík, Jozef administrátor
Nižný Hrušov 1926 po - 1926 po - Pavlík, Jozef kaplán
Sabinov 1926 po - 1927 - - Pavlík, Jozef kaplán
Košice 1927 - - 1930 - - Pavlík, Jozef kaplán-katechéta
Košické kat. cirk. správy 1930 - - 1934 - - Pavlík, Jozef redaktor
Košice - Barca 1934 - - 1941 - - Pavlík, Jozef administrátor
Kostoľany nad Hornádom 1941 - - 1952 - - Pavlík, Jozef administrátor-farár
Pezinok 1952 - - 1953 - - Pavlík, Jozef internovaný
Torysa 1953 - - 1966 - - Pavlík, Jozef administrátor
Košice 1966 - - - - - Pavlík, Jozef na dôchodku