logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavelka, Juraj

Iné mená:

Pavelka Georgius.

Životopisné dáta:

* Krakovany, okr. Piešťany – † 21. augusta 1741, Trnava

Životopis:

7. novembra 1725 bol prijatý do budínskeho alumnátu. Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana. 28. apríla 1731 bol ustanovený za farára v Liptovskom Ondreji. V r. 1732 sa tam konala Ujvendéghyho vizitácia, v ktorej sa vraví, že farár má 27 rokov. 19. januára 1735 bol ustanovený v Brestovanoch, kde bol činný až do r. 1740. Vtedy odišiel do Trnavy, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 847

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovský Ondrej 1731 apr. 28. 1734 - - Pavelka, Juraj farár
Brestovany 1735 jan. 19. 1740 - - Pavelka, Juraj farár