logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaunácz, Michal

Iné mená:

Paunácz Michael.

Tituly:

kanonik, archidiakon

Životopisné dáta:

* 25. septembra 1793, Čičov, okr. Komárno – † 11. septembra 1877, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Filozofiu a prvý rok teológiu absolvoval v Trnave, ostatné vo Viedni. 18. augusta 1816 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Komárne. 20. marca 1821 sa stal farárom v Čičove, kde bol notárom dištriktu a od r. 1852 dekanom Komárňanského dištriktu. 28. júla 1853 bol predstavený a 5. augusta t. r. ustanovený za farára v Komárne. Bol dekorovaný zlatým krížom a korunou za zásluhy. V r. 1857 sa stal prepoštom svätého Kríža de Aszód. Farský kostol sv. Ondreja, ktorý bol 17. septembra 1848 vypálený, bol znovu postavený a na sviatok sv. Šimona a Júdu apoštolov roku 1860 ho konsekroval kardinál Ján Scitovský. Pri reštaurovaní sa používal kalvársky kostol sv. Rozálie. Veľkolepý organ požehnal ten istý kardinál na slávnosť Nanebovstúpenia Pána nášho Ježiša Krista 1865 roku. 4. januára 1866 sa stal ostrihomským kanonikom, 4. novembra 1871 šaštínskym archidiakonom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 847

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Číčov 1821 mar. 20. 1853 júl 28. Paunácz, Michal farár
Komárno 1853 júl 28. 1866 jan. - Paunácz, Michal farár