logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPastor, František

Iné mená:

Pastor Franciscus

Tituly:

okresný dekan

Životopisné dáta:

* 22. septembra 1910, Prievidza – † 1995, Prievidza

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 2. apríla 1933 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Piešťanoch, v r. 1934 v Topoľčanoch, v r. 1935 v Dvorníkoch a nastúpil na základnú vojenskú službu. V r. 1936 bol kaplánom v Okoči v okrese Dunajská Streda, v r. 1937 bol administrátorom v Starej Turej v okrese Nové Mesto nad Váhom. Od r. 1938 bol farárom v Holíči v okrese Skalica, pričom bol od r. 1951 školským dekanom a od r. 1953 okresným dekanom. V rokcoh 1960-1965 spravoval farnosť Senica, v rokoch 1965-1968 pôsobil v Šaštíne-Strážach v okrese Senica, v rokoch 1968-1970 v Banskej Štiavnici, od r. 1970 vo Veľkých Levároch v okrese Malacky. Na odpočinku žil v rodisku, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 349;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1933 - - 1934 - - Pastor, František kaplán
Topoľčany 1934 - - 1935 - - Pastor, František kaplán
Dvorníky 1935 - - 1936 - - Pastor, František kaplán V tom čase voj. zákl. sl.
Okoč 1936 - - 1937 - - Pastor, František kaplán
Stará Turá 1937 - - 1938 - - Pastor, František správca farnosti
Holíč 1938 - - 1960 - - Pastor, František farár od r. 1951 školský dekan, od r. 1953 okresný dekan
Senica 1960 - - 1965 - - Pastor, František správca farnosti
Šaštín 1965 - - 1968 - - Pastor, František administrátor
Banská Štiavnica 1968 - - 1970 - - Pastor, František správca farnosti
Veľké Leváre 1970 - - 1974 - - Pastor, František správca farnosti