logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovParonczay, Juraj Imrich

Iné mená:

Paronczay, vel Palonczay Georgius, Emericus.

Životopisné dáta:

† august 1728

Životopis:

Teológiu ukončil v košickom seminári ročníkom morálnej teológie. 17. augusta 1704 bol vysvätený za kňaza. 16. mája 1707 bol ustanovený za farára vo Svätom Kríži nad Váhom. Od 28. apríla 1709 bol v Dolnej Strede až do r. 1717. Tam v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, v ktorej sa o ňom hovorí, že je deväť rokov v duchovnej správe: „Má dovolenie celebrovať dve omše. Všetko vykonáva bezchybne. Nepočuť žiadnu sťažnosť na neho, iba to, čo vyžaduje od neposlušných.“ Zomrel v auguste 1728.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Považany 1707 máj 16. 1728 aug. - Paronczay, Juraj Imrich farár
Dolná Streda 1709 máj 4. 1717 - - Paronczay, Juraj Imrich farár