logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPánik, Jozef

Iné mená:

Pánik Jozef

Životopisné dáta:

* 24. apríla 1885, Trstená, okr. Tvrdošín – † 25. februára 1929, Turčiansky Ďur, okr. Martin

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1908 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil na Starých Horách, Brezne a Novej Bani. Od r. 1914 bol správcom farnosti v Trubíne, v r. 1919 notárom kúrie, od r. 1920 správcom farnosti v Dubovej. Od r. 1924 bol farárom v Turčianskom Ďure. Bol zákerne zastrelený na ceste do fary, keď sa vracal z návštevy na svätomarskej fare. Zastrelil ho z väzenia sa navrátivší človek menom Skuhra. Tento sa pred časom vlámal do kostola v Políku, kde z kasičky ukradol nepatrný obnos. Keď bol zistený políciou, bol odsúdený do žalára. Z pomsty spáchal tento zločin, hoci sa pomsta mala týkať jeho predchodcu, ktorý už bol mŕtvy. Vrah potom o niekoľko hodín spáchal sám samovraždu. - Bol dobrý kňaz, dobrý pozorovateľ života. O kňazoch, ktorých poznal, napísal veľmi výstižné nekrológy. /pri pokladničke vypadla mu legitimácia a tú farár odovzdal četníkom/

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lovčica - Trubín 1914 - - 1919 - - Pánik, Jozef farár
Nemecká 1920 - - 1925 - - Pánik, Jozef farár
Turčiansky Ďur 1924 - - 1929 - - Pánik, Jozef farár