logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPacka, Vojtech

Iné mená:

Packa Adalbertus

Tituly:

pedagóg, publicista

Životopisné dáta:

* 4. februára 1921, Močenok, okr. Šaľa – † 30. januára 2002, Piešťany, poch. v Močenku

Životopis:

Základnú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Nitre, kde v r. 1940 zmaturoval. Teológiu študoval na Bohosloveckej fakulte v Bratislave a za kňaza ho vysvätili 31. marca 1945.
Ako kaplán pôsobil v r. 1945 v Pobedime, v r. 1946 v Topoľčanoch, v r. 1947 v Banskej Štiavnici a v rokoch 1948-1952 v Trnave pri Dóme sv. Mikuláša. Popri pastorácii absolvoval postgraduálne štúdium na bohosloveckej fakulte, ktoré zakončil doktorátom v r. 1949. Jeho dizertácia z odboru cirkevných dejín Náboženské pomery v Trnave od Sopronského snemu do Tolerančného patentu, 1681-1781 (Bratislava 1949) je originálnym a solídne
dokumentovaným pohľadom na málo známy vývoj nábožensko-spoločenských pomerov na západnom Slovensku. V r. 1951 bol ustanovený za člena Synodálnej skúšobnej komisie (Examinatorium synodale). V r. 1952-1953 pôsobil ako farár v Trnave, v r. 1954 ho vymenovali za dekana. V r. 1959 sa stal správcom Prepozitúry Preblahoslavenej Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1962-1978 bol správcom farnosti v Hornom Trhovišti, v rokoch 1978-1984 v Šuranoch, v rokoch 1984-1990 v Hosťovciach a od r. 1990 až do odchodu na odpočinok pôsobil ako dekan-farár opäť v Šuranoch. Popri pastorácii sa venoval aj publicistike a uverejnil viacero populárno-náučných príspevkov najmä v Katolíckych novinách. Ustavične si dopĺňal vedomosti hlavne v odbore cirkevných dejín a biblistiky. V rokoch 1990-1995 zastával funkciu docenta Starého zákona na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od r. 1997 žil v Piešťanoch, kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 349; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 139. Schematizmus Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy 2000. Bratislava 2000, s. 335; internetový zdroj;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pobedim 1945 mar. 31. 1946 - - Packa, Vojtech kaplán
Topoľčany 1946 - - 1947 - - Packa, Vojtech kaplán
Banská Štiavnica 1947 - - 1948 - - Packa, Vojtech kaplán
Trnava 1948 - - 1954 - - Packa, Vojtech kaplán 1949 ThDr.
Trnava 1954 - - 1958 - - Packa, Vojtech administrátor 1951 člen Synodálnej skúšobnej komisie (Examinatorium synodale), 1954 dekan
Nové Mesto nad Váhom 1959 - - 1962 - - Packa, Vojtech správca farnosti spr. prepozitúry P. Márie
Horné Trhovište 1962 - - 1978 - - Packa, Vojtech správca farnosti
Šurany 1978 - - 1984 - - Packa, Vojtech správca farnosti
Hosťovce 1984 - - 1990 - - Packa, Vojtech správca farnosti
Šurany 1990 - - 1997 - - Packa, Vojtech farár 1990-1995 docent Starého zákona CMBF Bratislava, dekan
Piešťany 1997 - - +2002 január 30. Packa, Vojtech dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018974Packa, VojtechNáboženské pomery v Trnave od Sopronského snemu do Tolerančného patentu, 1681-17811949