logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOrosz, Alexander

Iné mená:

Orosz de Balásfalva Alexander.

Životopisné dáta:

* 1795 – † 20. decembra 1844, Baka, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana v r. 1828 po štvrtom ročníku. Ako kaplán pôsobil vo Vojke nad Dunajom. Začiatkom roka 1831 bol poslaný do Kostolnej Galy čiže Holíc. V r. 1834 sa stal farárom v Derčike čiže
Jurovej. Odtiaľ prešiel v r. 1838 do Baky, kde zomrel vo veku 49 rokov. Bol prísediacim súdnych tabulí vo Vojke a Arcibiskupskom Léli.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jurová 1834 - - 1838 - - Orosz, Alexander farár
Baka 1838 - - +1844 dec. 20. Orosz, Alexander farár