logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOliš, Jozef

Tituly:

Ing., honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 17. septembra 1941, Dolná Súča, okr. Trenčín – † 24. apríla 2019, Nitra, poch. v Dolnej Súči, okr. Trenčín

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 20. júna 1971 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Konskej, v r. 1973 v Turzovke, v r. 1974 Bánovce nad Bebravou. V r. 1975 sa stal administrátorom farnosti Vysočany v okrese Bánovce nad Bebravou, v r. 1977 sa stal administrátorom farnosti Motešice v trenčianskom okrese. V rokoch 1980-1987 pôsobil v Lazoch pod Makytou, v rokoch 1987-1989 v susednej farnosti Lysá pod Makytou. V rokoch 1989-1992 pôsobil v Belej v žilinskom okrese, v rokoch 1992-1997 vo Veľkých Bieliciach, v rokoch 1997-2002 v Uhrovci. V r. 2002 odišiel na dôchodok, ale ešte vypomáhal v rôznych farnostiach.
Zomrel 24.4.2019, pohrebné obrady sa konali 29. apríla 2019 v kostole a na cintoríne v Dolnej Súči.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1978;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R; http://www.biskupstvo-nitra.sk/umrtie-zomrel-knaz-jozef-olis/
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 177.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Konská 1971 - - 1973 - - Oliš, Jozef kaplán
Turzovka 1973 - - 1974 - - Oliš, Jozef kaplán
Bánovce nad Bebravou 1974 - - 1975 - - Oliš, Jozef kaplán
Vysočany 1975 - - 1977 - - Oliš, Jozef správca farnosti
Motešice 1977 - - 1980 - - Oliš, Jozef správca farnosti
Lazy pod Makytou 1980 - - 1987 - - Oliš, Jozef správca farnosti
Lysá pod Makytou 1987 - - 1989 - - Oliš, Jozef správca farnosti
Belá pri Varíne 1989 - - 1992 - - Oliš, Jozef farár
Veľké Bielice 1992 - - 1997 - - Oliš, Jozef farár
Uhrovec 1997 - - 2002 - - Oliš, Jozef správca farnosti 2001 - honor. dekan
Rybany 2002 - - 2005 - - Oliš, Jozef dôchodok
Nová Ves nad Váhom 2005 - - 2006 - - Oliš, Jozef výpomocný duchovný
Beckov 2006 - - +2019 apríl 24. Oliš, Jozef dôchodok ChD