logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOčenáš, František (1922-2016)

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 31. mája 1922, Selce, okr. Banská Bystrica – † 5. júna 2016, Banská Bystrica, poch. v Selciach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského bol 30. mája 1946 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v r. 1946 v Jastrabej a v Brezne. O dva roky nato pôsobil ako kaplán v Novej Bani. V roku 1951 bol kaplánom v Detvianskej Hute, v rokoch 1952-1954 v Handlovej, v rokoch 1954-1955 v Detve, v rokoch 1955-1958 v Kremnici, v rokoch 1958-1962 vo Zvolene a potom tri roky v Žarnovici. Od roku 1965 bol správca farnosti Horná Lehota, v rokoch 1977-1981 vo farnosti Podbrezová – Lopej, v rokoch 1981-1990 v Moštenici a v rokoch 1990-1992 v Španej Doline. Od r. 1992 bol penzionovaným duchovným správcom rehoľných sestier vincentiek v Nitrianskom Pravne. V tom istom roku mu bol udelený titul Monsignor. Neskôr žil na odpočinku v Charitnom dome v Beckove, po jeho zrušení žil od r. 2012 v Dome Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici. V rodisku pri kostole ho pochoval banskobystrický biskup Mons. ThDr. Marián Chovanec.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160606035

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jastrabá 1946 - - 1947 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Brezno 1947 - - 1948 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Nová Baňa 1948 - - 1951 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Detvianska Huta 1951 - - 1952 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Handlová 1952 - - 1954 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Detva 1954 - - 1955 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Kremnica 1955 - - 1958 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Zvolen 1958 - - 1962 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Žarnovica 1962 - - 1965 - - Očenáš, František (1922-2016) kaplán
Horná Lehota 1965 - - 1977 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti
Lopej 1977 - - 1981 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti
Moštenica 1981 - - 1990 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti
Špania Dolina 1990 - - 1992 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti
Nitrianske Pravno 1992 - - 1992 po - Očenáš, František (1922-2016) duchovný správca rehoľné sestry vincentky, 1992 Monsignor,
Beckov 1992 po - 2012 - - Očenáš, František (1922-2016) dôchodok charitný dom
Banská Bystrica 2012 - - +2016 jún 5. Očenáš, František (1922-2016) dôchodok Dom Božieho Milosrdenstva