logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovek, Ignác

Iné mená:

Novek Ignatius.

Životopisné dáta:

* Gýmeš, dnes Jelenec, okr. Nitra – † 3. júla 1741, Trnava

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1730 stal bakalárom, v r. 1731 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1733 po druhom ročníku. 13. septembra t. r. bol ustanovený za farára v Šarovciach, prvý po znovuzískaní farnosti a znovunadobudnutí kostola sv. Vavrinca. Zaviedol matriky. Od 12. mája 1738 bol v Žemliaroch, kde pracoval až do začiatku januára 1741. Vtedy odišiel do kňazského domova v Trnave, kde ešte v tom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šarovce 1733 sept. 18. 1738 nov. 19. Novek, Ignác farár
Žemliare 1738 máj 12. +1741 júl 3. Novek, Ignác farár