logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovák, Rudolf

Iné mená:

Novák Rudolphus. Novanský

Tituly:

kazateľ

Životopisné dáta:

* 12. marca 1857 – † 12. apríla 1938

Životopis:

Narodený 12.marca 1857 v Skalici. Po ukončení skalického gymnázia a teológie v Ostrihome bol 20. októbra 1879 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Častej, od r. 1880 v Smoleniciach. Ako farár pôsobil od 1. novembra 1884 v Dobrej Vode. V obci viedol úverové družstvo, ktoré vzniklo 1. mája 1895. Od roku 1902 pôsobil vo Svätom Jure, kde bol od roku 1912 i dekanom. V roku 1931 odišiel na dôchodok.
Bol známym kazateľom. V 80tych rokoch 19. storočia uverejňoval v rozličných slovenských časopisoch svoje kázne a príspevky náboženského charakteru.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 824; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932, s. 148; Schematizmus Ostrih. arcdiecézy z r. 1905; Košík, Ľ.: Kňazské osobnosti Skalice. Skalica 2014, s. 27;
Schem. 1915.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Častá 1879 oktober 20. 1880 - - Novák, Rudolf kaplán
Smolenice 1880 - - 1884 - - Novák, Rudolf kaplán
Dobrá Voda 1884 november 1. 1902 - - Novák, Rudolf farár
Svätý Jur 1902 - - 1931 - - Novák, Rudolf farár dekan
Svätý Jur 1931 - - +1938 apr. 12. Novák, Rudolf dôchodok