logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovák, Ján (1871-1937)

Iné mená:

Novák Joannes

Tituly:

ľudovýchovný pracovník, organizátor, mecén

Životopisné dáta:

* 8. októbra 1871, Skalica – † 21. januára 1937, Smolenice, okr. Trnava

Životopis:

Teológiu študoval v seminári v Ostrihome, 17. februára 1894 ho vysvätili za kňaza. Potom bol kaplánom v Borskom Svätom Jure, 1895 Budmericiach, od r. 1897 v Smoleniciach, v rokoch 1900-1933 tam pôsobil ako farár. Patril k odchovancom Martina Kollára, k bojovníkom „Za tú našu slovenčinu“ a k prívržencom československej vzájomnosti. Pravidelne sa zúčastňoval na československých poradách a manifestačných stretnutiach v Luhačoviciach, Brne a Prahe. Jeho fara sa stala útočiskom národne uvedomelej slovenskej a českej inteligencie. Spolupracoval s Dr. Pavlom Blahom. Dr. Okánikom, kňazom Pavlom Blahom a Jozefom Novákom, farárom v Čajkove. Po vzniku Československa bol prívržencom Československej strany lidovej a podporovateľom československej vzájomnosti.
Vo svojich pôsobiskách sa popri pastoračnej činnosti venoval aj organizátorskej, ľudovýchovnej a národnouvedomovacej práci v záujme zlepšenia sociálnych pomerov a hmotného rozvoja obyvateľstva. Zakladal svojpomocné družstvá a kultúrne spolky, podporoval študentov a slovenskú tlač.
V kalendári Pútnik svätovojtešský uverejnil článok Niečo o špiritisme (r. 29, 1900, s. 74-77). Zaoberal sa v ňom postojom katolíckej Cirkvi k vyvolávaniu duší zomrelých, uviedol aj argumenty, ktoré viedli pápeža Leva XIII. k tomu, že r. 1898 vyvolávanie duchov zakázal.
Bol členom Spolku sv. Vojtecha, v rokoch 1900-1902 zastával funkciu tajomníka a v r. 1909 bol členom jeho výboru. Svojím členstvom v predsedníctve Spolku sv. Vojtecha pokračoval v práci svojho strýka bratislavského kanonika Pavla Nováka. Správy o činnosti výboru Spolku publikoval v Katolíckych novinách a Národných novinách. Po vzniku Československa sa stal členom výboru Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matice slovenskej.

Pramene:

Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
biografický článok: Ľudová politika, r. 12, 19. 8. 1936, č. 187, s. 3; nekrológ: Tamtiež, r. 13, 26. 1. 1937, č. 20, s. 3; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932, s. 300; Archív BiO MS (výpis z matriky); Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 302.
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Jur 1894 február 17. 1895 - - Novák, Ján (1871-1937) kaplán
Budmerice 1895 - - 1897 - - Novák, Ján (1871-1937) kaplán
Smolenice 1897 - - 1900 - - Novák, Ján (1871-1937) kaplán
Smolenice 1900 - - 1937 - - Novák, Ján (1871-1937) farár