logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNoll, Vojtech Anton

Iné mená:

Noll Adalbertus Antonius

Životopisné dáta:

* 31. marca 1910, Malacky – ? po r. 1975, Skalica, poch. v Dekýši, okr. Banská Štiavnica

Životopis:

Do diecézy prešiel od kapucínov, ordinovaný bol 30. júla 1939. Stal sa profesorom biskupského gymnázia v Trnave. Kaplánom bol v r. 1940 v Chtelnici, v r. 1941 v Pezinku, v Smoleniciach, v r. 1942 v Starom Tekove, Bojnej, v r. 1943 v Opatovciach nad Žitavou (Žitavany) administrátorom, potom farárom vo Vysokej. V roku 1953 pôsobil v Litoměřickej diecéze v Lovosiciach, na bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach, bol administrátorom v Staňkovciach u Žatca 1957 a vo Verneřiciach u Dečína. V roku 1961 pôsobil v Beši a od r. 1966 v Iži. Od roku 1975 žil v Skalici na dôchodku. Býval na námestí oproti farského kostola. Zomrel pri autonehode - požiari auta a pochovaný bol v niekdajšom mieste svojho pôsobenia, v Dekýši.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 347; Košík, Ľudovít. Kňazské osobnosti Skalice. Skalica: 2014;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trnava 1939 júl 30. 1940 - - Noll, Vojtech Anton prof. Bisk. gymn.
Chtelnica 1940 - - 1941 - - Noll, Vojtech Anton kaplán
Pezinok 1941 - - 1942 - - Noll, Vojtech Anton kaplán
Smolenice 1942 - - 1942 po - Noll, Vojtech Anton kaplán
Starý Tekov 1942 po - 1943 - - Noll, Vojtech Anton kaplán
Bojná 1943 - - 1943 po - Noll, Vojtech Anton kaplán
Žitavany 1943 po - 1943 po - Noll, Vojtech Anton kaplán
Vysoká 1943 - - 1952 - - Noll, Vojtech Anton administrátor, farár
Kopanice 1949 po - 1953 - - Noll, Vojtech Anton kurát zároveň
Lovosice nad Labem 1953 - - 1953 po - Noll, Vojtech Anton správca farnosti
Litomĕřice 1953 po - 1955 - - Noll, Vojtech Anton správca farnosti CMBF
Staňkovice u Žatce 1955 - - 1957 - - Noll, Vojtech Anton správca farnosti 1955 č. dekan
Verneřice u Dĕčína 1957 - - 1961 - - Noll, Vojtech Anton správca farnosti
Beša 1961 - - 1966 - - Noll, Vojtech Anton správca farnosti
Iža 1966 - - 1975 - - Noll, Vojtech Anton správca farnosti
Skalica 1975 - - - - - Noll, Vojtech Anton dôchodok