logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNigrini, Adam

Iné mená:

Nigrini Adamus.

Životopisné dáta:

† 8 novembra 1711, Trnava

Životopis:

V r. 1674 a 1675 študoval fyziku a metafyziku v Pázmáneu. Teológiu študoval v Ríme. V mesiaci auguste 1679 prijal Trstín v Bratislavskej župe, kde sa v r. 1680 usadil. 8. mája 1685 bol ustanovený za farára v Smoleniciach. Od r. 1688 bol z rôznych dôvodov ďaleko od farnosti, ktorú spravovali iní. 18. februára 1689 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. Už v máji toho roka bol ustanovený za farára slobodného kráľ. mesta Ostrihom, kde z 20000 florénov poručených Széchényianu založil kláštor františkánov. Aktívne pôsobil až do r. 1691 v duchovnej správe. 27. marca 1694 sa stal komárňanským archidiakonom. V mesiaci septembri 1696 bol menovaný za opáta Opátstva Prebl. Panny Márie de Valle Honesta. Bol vyzbrojený svetlom pre lektorát v Bratislave, ale kvôli každodenným telesným neduhom príliš oslabený to odmietol ako aj titul biskupa katarského. V r. 1710 obdržal dom altaristu Najsv. Trojice v Trnave, v areáli ktorého sa postaral o novo vykopanú studňu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstín 1679 aug. - 1680 - - Nigrini, Adam farár
Smolenice 1685 máj 8. 1688 - - Nigrini, Adam farár
Ostrihom XIII.(Maďarsko) 1689 máj - 1691 - - Nigrini, Adam farár