logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNévery, Juraj

Iné mená:

Névery Georgius.

Tituly:

dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

* 23. apríla 1761, Neverice, okr. Zlaté Moravce – † 23. júla 1836, Kolárovo, okr. Komárno

Životopis:

Teológiu ukončil v generálnom seminári v Bratislave v r. 1786 po piatoim ročníku. Rok 1787 prečkal v Dome sv. Jozefa v Trnave. V r. 1788 zostal mimo úradu v Bratislave. Nato sa stal archivárom ostrihomského vikariátu, potom sekretárom. 24. júla 1790 bol ustanovený za farára v Kolárove, kde sa v r. 1810 stal dekanom komárňanského dištriktu. Bol prísediacim súdnych tabulí Bratislavskej aj Ostrihomskej župy, ako aj arcibiskupského sídla v Arcibiskupskom Léli a arciopátstva v Trávniku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 817

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kolárovo 1790 júl 24. +1836 júl 23. Névery, Juraj farár