logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNeuwirth, Andrej

Iné mená:

Neuwirth Andrej. Neuwirt Ondrej,

Životopisné dáta:

† 4. februára 1828, Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Životopis:

V r. 1792 bol prijatý zo Spišskej diecézy do Banskobystrickej diecézy. Stal sa miestnym kaplánom v Kľaku, v r. 1793 kaplánom v Hronci. Od r. 1797 bol farárom v Podkoniciach, v r. 1803 sa stal miestnym kaplánom v Riečke. V r. 1804 odišiel do dôchodku, lebo bol chorľavý, a býval na Starých Horách.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľak 1792 - - 1793 - - Neuwirth, Andrej miestny kaplán
Hronec 1793 - - 1797 - - Neuwirth, Andrej farár
Podkonice 1797 - - 1803 - - Neuwirth, Andrej farár
Močiar 1802 - - 1802 - - Neuwirth, Andrej miestny kaplán
Riečka 1805 - - 1805 - - Neuwirth, Andrej miestny kaplán