logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNečesálek, Michal Karol

Iné mená:

pseudonym Michal Šaštinský

Tituly:

ľudovýchovný pracovník, publicista, botanik

Životopisné dáta:

* 26. septembra 1865, Šaštín-Stráže, okr. Senica – † 31. júla 1936, Bratislava

Životopis:

Pochádzal z remeselníckej rodiny, základné vzdelanie získal v Myjave, gymnázium absolvoval v Skalici, teológiu študoval v Ostrihome, 26. marca 1890 ho vysvätili za kňaza.
V rokoch 1890-1892 pôsobil ako kaplán v Uníne, od r. 1892 u Pavla Príhodu v Borskom Svätom Mikuláši. Po Prihodovej smrti tam pôsobil v rokoch 1908-1926 ako farár a 1921 dekan, od r. 1926 sa postupne stal pronotárom, kanonikom Trnavskej kapituly, generálnym vikárom a diecéznym škôldozorcom.
S Prihodom propagovali včelárstvo, ovocinárstvo (pestovanie moruší), moderné hospodárstvo. V Borskom Svätom Mikuláši dal renovovať rodný dom Jána Hollého, založil potravinový a úverový spolok, publikoval odborné práce o pestovaní ovocných drevín, v ktorých vychádzal z Grauchera, Böttnera a časopisu R. Zaymusa Obzor hospodársky, no najmä z vlastných skúseností: Prednášky o ovocinárstve (Skalica 1902); Ovocinárstvo (Trnava 1924); preklad J. Lechermana vydal pod názvom Zázračné udalosti Márie Pomocnice kresťanov skrz jej sluhu ctih. Jána Bosca (Šaštín b. r.). Zaoberal sa aj technológiou oberania a skladovania ovocia.
Odborné a protialkoholické články publikoval v časopisoch Ľudové noviny a Kazateľňa, etické príspevky v Poslovi Božského Srdca a v kalendári Pútnik svätovojtešský; prekladal náboženskú literatúru z nemčiny. Vyznal sa v liečivých bylinách, jeho herbár sa nachádzal v učiteľskom ústave v Ostrihome a zlomok v Trnave. Bol vo výbore Spolku sv. Vojtecha.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 983.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Unín 1890 - - 1892 - - Nečesálek, Michal Karol kaplán
Borský Mikuláš 1892 - - 1908 - - Nečesálek, Michal Karol kaplán
Borský Mikuláš 1908 - - 1926 - - Nečesálek, Michal Karol farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944565Nečesálek, Michal KarolPrednášky o ovocinárstve1902

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39355Duchovný pastier191811-12Dľa Toussaint-a: Karol Nečesálek. NA XX. NEDEĽU PO SV. DUCHU.
39358Duchovný pastier191811-12Karol Nečesálek. NA XXIII. NEDEĽU PO SV. DUCHU.
39363Duchovný pastier191811-12Karol Nečesálek NA XXVI. NEDEĽU PO SV. DUCHU.
39368Duchovný pastier191811-12Karol Nečesálek KATECHESKY PRE ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE II. - O znamení sv. kríža.
39374Duchovný pastier191811-12Karol Nečesálek 0 SPOLOČNEJ MODLITBE V KOSTOLE.
39320Duchovný Pastier19183Karol Nečešálek REČ SOBÁŠNA
39259Duchovný pastier19187-8Karol Nečesálek. NA VII.NEDEĽU PO SV.DUCHU
39262Duchovný pastier19187-8Karol Nečesálek. NA X.NEDEĽU PO SV.DUCHU
39209Duchovný pastier19189-10Karol Nečesálek. NA XIV.NEDELU PO SV.DUCHU.
39214Duchovný pastier19189-10Karol Nečesálek NA XIX.NEDEĽU PO SV.DUCHU
39219Duchovný pastier19189-10Karol Nečesálek KATECHESKY PRE KOSTOLNÉ VYUČOVANIE
48935Kultúra19266KAROL NEČESÁLEK O SLOVENSKOM PREKLADE PÍSMA SVÄTÉHO.