logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNaništa, Vendelín

Životopisné dáta:

* 24. júla 1913, Slanica, okr. Námestovo – † 18. novembra 1980, Bacúch, okr. Brezno

Životopis:

Pochádzal z oravskej dediny, ktorú neskôr zatopili kvôli prehriade. Teológiu študoval v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Po ukončení teologických štúdií bol 16. februára 1936 vysvätený za diakona, ako diakon slúžil v Podkoniciach. 27. septembra 1936 bol vysvätený za kňaza a nastúpil na vojenskú službu. Od 1. marca 1937 bol kaplánom v Brezne, od 1. novembra 1937 bol správcom farnosti v Prochote. V rokoch 1941-1947 bol farárom v Jastrabej v okrese Žiar nad Hronom, potom bol správcom farnosti v Lúčkach a Kopernici. Od r. 1960 pôsobil až do smrti vo farnosti Bacúch, okr. Brezno. Je tam pochovaný i so svojou matkou.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podkonice 1936 - - 1937 - - Naništa, Vendelín kaplán
Beňuš 1937 - - 1937 po - Naništa, Vendelín kaplán
Prochot 1937 po - 1941 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
Jastrabá 1941 - - 1945 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
Kopernica 1945 - - 1947 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
Lúčky (pri Kremnici) 1947 - - 1960 - - Naništa, Vendelín správca farnosti
Bacúch 1960 - - +1980 nov. 18. Naništa, Vendelín správca farnosti