logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNajzer, Andrej Jozef

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 7. novembra 1702, Melčice, okr. Trenčín – † 1758, Ilava

Životopis:

V rokoch 1729-1733 bol farárom vo Frivalde, dnes Rajecká Lesná. Na príhovor nebeskej Matky sa náhle uzdravil z nebezpečnej choroby. Z vďačnosti dal namaľovať obrázok s rozmermi 22 x 31 cm, ktorý znázorňuje chorého človeka, ktorý leží na posteli s baldachýnom a so zopnutými rukami sa utieka k milostivej soche. Ešte na začiatku 20. storočia bol pri obrázku lístok, na ktorom bolo napísané: „K vzácnosti najmilovanejšej sochy slúži aj to, že sa nemôžeme dozvedieť, z najstarších kanonických vizitácií, v ktorom čase doniesli a položili sochu do kostola, ale všetky vizitácie uznávajú a nepopierajú, že ju vyhotovili ešte pred luteránskymi časmi (t. j. pred reformáciou v 16. storočí). Okrem toho starí ľudia úctivo spomínajú, že okolie postihla pohroma, a Frivald sa uchránil od tejto pohromy, čo vážení a zbožní muži pripisujú tejto soche. Ale aj ja sám som obsiahol milosť od Panny, totiž keď som sa trápil v nebezpečnej chorobe a sľúbil som obetovať – uzdravil som sa. An. Najzer, vlastnoručne.“ Tento obrázok do r. 2010 visel na stene za milostivým oltárom tohto pútnického miesta. Dňa 20. júla 1732 zaznačil do matriky popis kostola i inventára. V tomto roku dal vyhotoviť barokový oltár. V rokoch 1745-1753 pôsobil ako farár v Kysuckom Novom Meste, v r. 1753 bol menovaný za nitrianskeho kanonika, v rokoch 1753-1758 bol ilavským farárom, kde aj zomrel.

Pramene:

Máchal, V. J., Frivald, vl. n. 1940, s. 7-8. 55-56; Šadlák, P. - Pekná, B.: Dejiny pútnického miesta Frivald-Rajecká Lesná, Bratislava 1991; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rajecká Lesná 1729 - - 1733 - - Najzer, Andrej Jozef farár
Lietava 1733 júl. 19. 1745 mar. - Najzer, Andrej Jozef farár
Kysucké Nové Mesto 1745 mar. 27. 1753 - - Najzer, Andrej Jozef farár