logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNáhlik, Alojz

Iné mená:

Náhlik Aloysius. Náhlik Alojz

Životopisné dáta:

* 28. marca 1827, Chtelnica, okr. Piešťany – † 9.3.1902, Prašice, okr. Topoľčany

Životopis:

Filozofiu absolvoval v Trnave, stal sa piaristom, ale po noviciáte sa v r. 1848 vrátil do sveta. V r. 1851 ako svetský študent študoval teológiu v Ostrihome, kde bol v r. 1852 prijatý do kléru, dokončil štúdiá a 12. marca 1854 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkých Ludinciach, Šali, od r. 1855 v Pobedimem, potom v Topoľčanoch. V r. 1860 obdržal farnosť Malé Hoste. Odtiaľ prešiel v r. 1890 do Prašíc, kde zomrel 9.3.1902.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 810;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Hoste 1860 - - 1890 - - Náhlik, Alojz farár
Prašice 1890 - - +1902 mar. 9. Náhlik, Alojz farár