logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Juraj (Mužla, 1667)

Iné mená:

Nagy Georgius.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 6. júna 1667 bol ustanovený za farára v Mužle, kde v r. 1676 svedčil v niekoľkých kontroverzných kauzách. Pracoval až do r. 1699.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mužla 1667 jún 6. 1699 - - Nagy, Juraj (Mužla, 1667) farár
Trebeľovce 1689 máj - - - - Nagy, Juraj (Mužla, 1667) farár
Veľká Čalomija 1703 mar. 29. 1706 - - Nagy, Juraj (Mužla, 1667) farár