logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMorovics, Štefan

Iné mená:

Štefan MOROVICZ

Tituly:

publicista, prekladateľ, výtvarník, Mons., ThDr.

Životopisné dáta:

* 4. júla 1928, Kráľová nad Váhom, okr. Šaľa – † 27. septembra 2013, Bratislava, poch. v Báči

Životopis:

Po ukončení ľudovej školy študoval na benediktínskom gymnáziu v Komárne (1938-1942), v malom seminári v Ostrihome (1942-1945) a v saleziánskom malom seminári v Trnave (1945-1946). Zmaturoval na benediktínskom gymnáziu v Rábe v r. 1946. Po absolvovaní bohosloveckej fakulty v Bratislave (1946-1951) ho 29. júna 1951 vysvätili za kňaza.
Jeho doktorská práca na tému De foecundatione artifaciali hominis (O umelom oplodnení človeka, 1954) bola odborne prijatá, k obhajobe ho však z politických dôvodov nepripustili. Druhú dizertačnú prácu so zmenenou témou De transsubstantione eucharistica secundum Sanctum Thomam et Duns Scotum (O eucharistickej transsubstanciácii podľa svätého Tomáša a Jána Dunsa Scota) obhájil v r. 1965, za doktora teológie bol promovaný 14. júla 1966. V rokoch 1968-1969 študoval na Inštitúte spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity. Bol kaplánom v Leviciach (1951), Kolárove (1952), Hurbanove (1953), Galante (1954-1957), farárom v Jahodnej (1957-1963), Dubníku (1963-1967) a v Galante (1967-1970). Ako dekan pôsobil v rokoch 1970-1978 v Baloni v okrese Dunajská Streda a v rokoch 1978-1993 v Dunajskej Strede. Od r. 1993 pôsobil ako farár v Báči, následne sa stal výpomocným duchovným bratislavskej Farnosti svätého Martina. V r. 2006 mu udelili titul pápežského kaplána. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze. Je pochovaný na cintoríne v Báči, kde pôsobil najdlhšie.
Od bohosloveckých čias publikoval články z teológie, spirituality, morálky, liturgiky, biblických vied, asketiky a z problematiky koncilovej obnovy - najmä v Katolíckych novinách a v maďarských Homiletických listoch. Zostavil a vydal maďarskú modlitbovú knižku pre mládež (3 vydania), prekladal z taliančiny a nemčiny. Je autorom trojfarebných sgrafít Kristus je Pánom života (1962) na kostole v Jahodnej, Radosť zo slnka (1963) na budove plavárne v Dubníku a Veselý futbal (1963) na futbalovom ihrisku v Dubníku. V r. 1991 založil katolícku základnú školu v Dunajskej Strede.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 347; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 954-955; internetový zdroj;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levice 1951 jún 29. 1952 - - Morovics, Štefan kaplán
Kolárovo 1952 - - 1953 - - Morovics, Štefan kaplán
Hurbanovo 1953 - - 1954 - - Morovics, Štefan kaplán
Galanta 1954 - - 1957 - - Morovics, Štefan kaplán
Jahodná 1957 - - 1963 - - Morovics, Štefan správca farnosti
Dubník 1963 - - 1967 - - Morovics, Štefan správca farnosti
Galanta 1967 - - 1970 - - Morovics, Štefan správca farnosti
1969 - - 1970 - - Morovics, Štefan štúdiá
Baloň 1970 - - 1978 - - Morovics, Štefan správca farnosti
Dunajská Streda 1978 - - 1993 - - Morovics, Štefan správca farnosti obv. dekan
Báč 1993 - - 1993 ? - Morovics, Štefan farár
Bratislava - Svätý Martin 1993 po - +2013 september 27. Morovics, Štefan výpomocný duchovný 2006 t. pápežský kaplán


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018876Morovics, ŠtefanDe foecundatione artifaciali hominis1954
1018877Morovics, ŠtefanDe transsubstantione eucharistica secundum Sanctum Thomam et Duns Scotum1965
465561Morovics, ŠtefanRózsafűzér. Szemlélődjünk a megváltás titkairól. 2010
468467Morovics, ŠtefanRuženec spásy. 2010