logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMoravec, Pavol

Životopisné dáta:

* 11. januára 1938, Čierne pri Čadci – † 11. augusta 2008, Beckov, poch. v Čiernom pri Čadci

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 8. júla 1974 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1974-1975 v Pruskom, v rokoch 1975-1976 v Konskej. V rokoch 1976-1987 bol správcom farnosti v Riečnici, v rokoch 1987-1998 v Dolnej Tížine, odkiaľ prišiel do Čičmian. Ako veľký ctiteľ Panny Márie v rokoch 1991-2000 spievaval Akatist v pútnickom mieste Rajecká Lesná pri mariánskej pobožnosti pred hlavnou pútnickou omšou. V roku 2001 odišiel na odpočinok do Kňazského domova v Beckove, kde zomrel. Pohrebné obrady v rodisku vykonal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Homíliu predniesol nitriansky biskup Prof. Mons. ThDr. Viliam Judák.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 163; internetové zdroje
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 174-175.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1974 - - 1975 - - Moravec, Pavol kaplán
Konská 1975 - - 1976 - - Moravec, Pavol kaplán
Riečnica 1976 júl 1. 1987 jún 30. Moravec, Pavol správca farnosti farnosť bola zrušená
Dolná Tižina 1987 - - 1998 - - Moravec, Pavol správca farnosti
Čičmany 1998 - - 2001 - - Moravec, Pavol správca farnosti
Beckov 2001 - - +2008 aug. 11. Moravec, Pavol dôchodok ChD