logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMolnár, Juraj (1700-1763)

Iné mená:

Molnár Georgius.

Tituly:

kanonik, prepošt

Životopisné dáta:

* 1700, Kőszegh, Maďarsko – † 30. apríla 1763, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r, 1723 stal bakalárom, v r. 1724 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v seminári v Olomouci. 2. decembra 1729 bol ustanovený za farára vo Vrakúni, kde v r. 1732 vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi zaznamenal: „30 ročný. V duchovnej správe štvrtý rok. Vydávajú o ňom pochvalné svedectvo.“ Nato bol 2. mája 1734 ustanovený v Tvrdošovciach, 10. mája 1736 v Galante. 23. januára 1749 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika. V mesiaci marci 1754 sa stal turnianskym archidiakonom. Bol prepoštom Prepozitúry Prebl. Panny Márie de Glogoncza. Zomrel vo veku 63 rokov. Svoj majetok zanechal chudobným.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrakúň 1729 dec. 2. 1734 máj 2. Molnár, Juraj (1700-1763) farár
Tvrdošovce 1734 máj 2. 1736 máj 10. Molnár, Juraj (1700-1763) farár
Galanta 1736 máj 10. 1749 - - Molnár, Juraj (1700-1763) farár