logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuška, Michal, OCD

Tituly:

rehoľný kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. decembra 1929, Podhorie, okr. Banská Štiavnica – † 6. februára 2010, Priechod, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Gymnázium s maturitou absolvoval v Banskej Štiavnici. Po maturite 1949 sa prihlásil na štúdium teológie xo Bratislavy, avšak po známej „barbarskej noci“ musel opustiť seminár. Bol prenasledovaný a zadelený do ťažkých manuálnych prác v rámci pomocných technických práporov na stavbách a v oceliarňach v Kladne v rokoch 1950-1953. Po návrate domov prešiel niekoľkými civilnými zamestnaniami, Štátne lesy, Štátna banka československá, v r. 1957-1958 Geologický ústav D. Štúra. V r. 1958 ho Štátna bezpečnosť zaistila pre vykonávanie tajného štúdia teológie. Trest si odpykával ako baník v Jáchymovských baniach do 18. septembra 1959. Po návrate pracoval v rokodh 1959-1961 ako robotník v Stavebnom bratislavskom podniku, potom ako predavač v kníhkupectve Slovenská kniha a napokon ako ošetrovateľ v Zoologickej záhrade v Bratislave. V r. 1965 ho prijali na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 21. júna 1970. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, Novom meste nad Váhom a v Bratislave – v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Blumentáli. V rokoch 1976-1982 pôsobil ako správca farnosti v Závode, okr. Malacky, v rokoch 1982-2006 v Dechticiach. V r. 2007 vstúpil do Rádu bosých karmelitánov v Kláštor v Priechode pri Banskej Bystrici, kde 21. júna 2009 v deň 39. výročie kňazskej vysviacky zložil prvé rehoľné sľuby, čím sa mu splnil jeho dlhoročný sen o živote v karmelitánskej reholi. Je pochovaný v Priechode.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 346;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm; http://dechtice.fara.sk/knazi/mikuska

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčany 1970 jún 21. 1971 - - Mikuška, Michal, OCD kaplán
Nové Mesto nad Váhom 1971 - - 1972 - - Mikuška, Michal, OCD kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1972 - - 1976 - - Mikuška, Michal, OCD kaplán
Závod 1976 - - 1982 - - Mikuška, Michal, OCD správca farnosti
Dechtice 1982 - - 2006 - - Mikuška, Michal, OCD správca farnosti