logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikula, Michal

Iné mená:

Mikula Michaël

Tituly:

PaedDr., cirkevný sudca

Životopisné dáta:

* 7. septembra 1940, Dlhé nad Cirochou, okr. Snina – † 22. septembra 2017, Spišská Kapitula, okr. Levoča

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol vysvätený 28. júna 1964 za kňaza Spišskej diecézy. V r. 1971 bol kaplánom v Poprade. V rokoch 1972-1976 pôsobil v Lučivnej, odkiaľ excurrendo spravoval aj mesto Svit, v rokoch 1976 – 1984 bol správcom farnosti Poprad a zároveň prodekanom Popradského dekanátu. Od 15. októbra 1984 bol správcom farnosti v Spišskom Štiavniku a od roku 2005 tam bol farárom. Zo Spišského Štiavnika krátkodobo spravoval aj farnosť Vydrník. Neskôr získal doktorát z pedagogiky. Apoštolská signatúra mu udelila dišpenz od akademického stupňa z kánonického práva na neurčitý čas. V rokoch 2002 – 2014 bol dekanom Spišskoštiavnického dekanátu. Bol tiež dlhoročným členom kňazskej rady a sudcom cirkevného súdu. V roku 2015 odišiel na dôchodok do rodiska. Posledné mesiace života prežil v Spišskej Kapitule. Tam zomrel a tam bol aj pochovaný na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 240;
http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=55&sub=92;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170922009

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišské Vlachy 1964 - - 1966 - - Mikula, Michal kaplán zákl. voj. sl.
Spišské Vlachy 1966 - - 1967 - - Mikula, Michal kaplán
Poprad 1967 - - 1972 - - Mikula, Michal kaplán
Svit 1972 - - 1976 - - Mikula, Michal správca farnosti
Poprad 1976 - - - - - Mikula, Michal správca farnosti