logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiko, Baltazár Matej

Iné mená:

Mikó Balthasár, Mathias. Millo Balthasar.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Z Turčianskej župy. Ako chovanec jezuitského seminára v Trnave bol promovaný 21. apríla 1643 na bakalára filozofie. V r. 1647 bol konventuálom Panny Márie de Thurócz. Až do r. 1663 bol farárom v Budmericiach. 17. júla 1665 bol ustanovený za farára v Modre, kde pracoval až do r. 1667. Od 13. apríla 1669 pôsobil v Borskom Mikuláši, kde v r. 1682 dostal nástupcu. V mesiaci júli 1687 prijal farnosť Vištuk, kde pracoval až do októbra toho roka.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budmerice 1663 sp. - 1663 - - Miko, Baltazár Matej farár
Modra 1665 júl 17. 1667 - - Miko, Baltazár Matej farár
Borský Mikuláš 1669 mar. 13. 1682 - - Miko, Baltazár Matej farár
Vištuk 1690 júl - 1690 okt. - Miko, Baltazár Matej farár