logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMihályfi, Ján

Iné mená:

Mihályfy, Ján, pôvodné priezvisko Paulík

Tituly:

honorárny vicearchidiakon

Životopisné dáta:

* 23. januára 1869, Zlaté Moravce – † 30. júla 1943, Bolešov

Životopis:

Pôvodne sa volal Paulík, ale ako dieťa stratil otca a matka sa vydala za Michalčíka, ktorý si pomaďarčil meno na Mihályfy. Gymnaziálne a teologické štúdia absolvoval v Nitre, kde ho 31. júla 1893 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kysuckom Novom Meste v období od 31. júla 1893 do 10. októbra 1894, potom od 10. októbra 1894 do 15. júla 1896 ho vymenovali za dočasného administrátora v Klátovej Novej Vsi, odtiaľ v rovnakej funkcii odišiel do Kostolnej Vsi, kde sa zdržal len veľmi krátko a ešte v tom istom roku sa dostal ako administrátor do Podhradia pri Prievidzi, kde pôsobil do 15. júla 1897. Odtiaľ odišiel do Hornej Marikovej, kde bol do 25. mája 1900, stade bol preložený za administrátora do farnosti Visolaje. Prostredníctvom výmeny 15. júla 1911 získal farské benefícium v Bolešove. V r. 1914 zložil prosynodálne skúšky a ako farár pôsobil v Bolešove. Od r. 1939 bol honorárnym vicearchidiakonom.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 159; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 141; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 34; internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kysucké Nové Mesto 1893 - - 1894 - - Mihályfi, Ján kaplán
Klátova Nová Ves 1894 - - 1896 - - Mihályfi, Ján administrátor
Kostolná Ves 1896 - - 1896 - - Mihályfi, Ján administrátor
Podhradie (pri Prievidzi) 1896 - - 1897 - - Mihályfi, Ján administrátor
Horná Maríková 1897 - - 1900 - - Mihályfi, Ján administrátor
Visolaje 1900 - - 1911 - - Mihályfi, Ján administrátor
Bolešov 1911 - - 1943 - - Mihályfi, Ján administrátor, farár