logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMichalka Michal, ThDr.

Tituly:

ThDr., stredoškolský profesor, trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 18. októbra 1914, Brunovce, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 3. októbra 1971, Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Po absolvovaní stredoškolských štúdií študoval teológiu v Bratislave. Kňazské svätenie prijal 26. júna 1938. Ako kaplán pôsobil v Močenku, v tom istom roku začal pôsobiť v Krásne pri Topoľčanoch. V roku 1939 sa stal administrátorom v Žabokrekoch nad Nitrou. V rokoch 1940-1941 bol kaplánom v Trenčianskej Teplej, v r. 1942 začal vypomáhať vo farnosti Lysá pod Makytou, ale ešte v tom istom roku ho preložili ako kaplána do Beluše. V Beluši pôsobil do roku 1945 a počas kaplánskej služby získal v roku 1944 titul doktora posvätnej teológie. Od r. 1945 bol prvým kaplánom v Žiline a súčasne pôsobil ako katechéta v gymnáziu. Po dvoch rokoch vo farnosti v úlohe kaplána dostal dekrét, v ktorom bol vymenovaný za administrátora farnosti. V novembri 1948 bol menovaný za farára do Považskej Bystrice. Odtiaľ bol v júli 1952 zatvorený do internačného tábora v Močenku. Dňa 4. septembra 1952 sa ocitol v internačnom tábore v Pezinku. Po prepustení z táborov sa dostal naspäť do pastorácie. Keď v novembri r. 1953 zomrel farár v Rajeckej Lesnej, bol poverený vedením tejto farnosti na tri mesiace. Do roku 1969, kedy sa stal administrátorom vo farnosti Bánovce nad Bebravou, pôsobil isté obdobie ako správca farnosti v Skale. Neskôr sa stal aj dištriktuálnym dekanom v Bánovciach. Neskôr sa stal aj dištriktuálnym dekanom v Bánovciach. V roku 1971 mal ťažkú autonehodu, následkom ktorej bol hospitalizovaný v nemocnici a tam 3. októbra 1971 podľahol zraneniam. Jeho hrob je tesne za Kostolom sv. Mikuláša hneď v prvom rade pod cestou.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 160-161; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 51; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 248.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1938 - - 1938 po - Michalka Michal, ThDr. kaplán
Krásno pri Topoľčanoch 1938 po - 1939 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán
Žabokreky nad Nitrou 1939 - - 1940 - - Michalka Michal, ThDr. administrátor
Trenčianska Teplá 1940 - - 1942 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán
Lysá pod Makytou 1942 - - 1942 po - Michalka Michal, ThDr. výpomocný duchovný
Beluša 1942 po - 1945 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán 1944 ThDr.
Žilina 1945 - - 1947 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán
Žilina 1947 - - 1948 - - Michalka Michal, ThDr. administrátor
Považská Bystrica 1948 - - 1952 - - Michalka Michal, ThDr. farár
1952 - - 1953 nov. - Michalka Michal, ThDr. mimo pastorácie
Rajecká Lesná 1953 nov. - 1954 febr. - Michalka Michal, ThDr. správca farnosti
Skalka nad Váhom 1954 febr. - 1969 - - Michalka Michal, ThDr. správca farnosti
Bánovce nad Bebravou 1969 - - +1971 okt. 3. Michalka Michal, ThDr. administrátor dekan
Veľké Chlievany 1971 - - 1971 aug. 14. Michalka Michal, ThDr. excurrendo z Bánoviec


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
49389Kultúra19356M. Michalka, bohoslovec Sociálne Láska