logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMichal (Pastovce, 1332)

Iné mená:

Michael.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

V rokoch 1332 – 1337 bol farárom v kostole sv. Juraja de Pastek v hontianskom archidiakonáte (neskôr to boli Pastovce ako filiálka Vámosmikoly, dnes filiálka farnosti Ipeľský Sokolec. Prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša viac než poldruha marky zaplatil deväť grošov.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I. Budapešť 1887, s. 189; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ipeľský Sokolec 1332 medzi 1337 - - - Michal (Pastovce, 1332) kňaz