logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMichal (Mužla, 1332)

Iné mená:

Michael.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

V rokoch 1332 – 1337 bol farárom v Mužle, ktorý prísažne dosvedčil, že benefícium nevynáša viac než jednu marku a zaplatil šesť grošov.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I. s. 232; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mužla 1332 medzi 1337 - - - Michal (Mužla, 1332) farár