logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMeszáros, Jozef (1776-1850)

Iné mená:

Mészáros Josephus

Životopisné dáta:

* 19. februára 1776, Zvolen – † 14. december 1850, Babiná, okr. Zvolen

Životopis:

Jeho otec bol zvolenský richtár. Študoval vo Vacove, teológiu v generálnom seminári v Bratislave. Hovoril po slovensky, po nemecky a málo po maďarsky, „lebo táto reč bola pod Jozefom II. pochovaná“. Za kňaza bol vysvätený v r. 1789. Ako kaplán pôsobil v Novej Bani, Španej Doline, Zvolene. Od r. 1802 pôsobil na Píle, od r. 1805 bol farárom vo Zvolene, od r. 1828 v Sáse, od r. 1835 v Dobrej Nive, od r. 1844 v Babinej, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Píla 1802 - - 1805 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
Zvolen 1805 - - 1828 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
Sása 1829 - - 1835 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
Dobrá Niva 1835 - - 1844 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
Babiná 1844 - - 1851 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár