logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMészáros, Alexander

Iné mená:

Mészáros Alexander.

Životopisné dáta:

* 29. mája 1824, Salka, okr. Nové Zámky – † 2. mája 1882, Nesvady, okr. Komárno

Životopis:

Filozofiu i teológiu absolvoval v Trnave. 20. júla 1847 bol vysvätený za kňaza. V Komárne zastupoval kaplána, toto robil totiž v Dorogu. V r. 1848 zastupoval chorého farára v Kalnej nad Hronom. Potom bol kaplánom v Želiezovciach, hneď v Tvrdošovciach, v r. 1849 v Komárne. V r. 1855 sa stal administrátorom v Úny. Nato od r. 1857 bol v Starej Ďale čiže Hurbanove, kde bol 11. marca 1862 ustanovený za farára. Odtiaľ bol 17. novembra 1866 menovaný v Pataku. 29. októbra 1876 bol preložený do Bajča. Potom od 4. júla 1881 býval v seminári sv. Vojtecha v Ostrihome. Zomrel v Nesvadoch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Úny(Maďarsko) 1855 - - 1855 - - Mészáros, Alexander farár
Hurbanovo 1857 - - 1866 nov. 12. Mészáros, Alexander farár
Patak(Maďarsko) 1866 nov. 17. 1876 okt. 29. Mészáros, Alexander farár
Bajč 1876 okt. 29. 1881 sept. - Mészáros, Alexander farár