logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMeglitz, Anton Ján

Iné mená:

Meglitz, vel Meglési, aut Megléthy Antonius, Joannes. Meglity Ján Anton. Meglithy Ján

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

29. apríla 1700 bol ustanovený za farára v Háji, kde nebol dosť silný, aby tam vstúpil kvôli protestantizmu. Nato bol od 27. mája 1701 v Radvani. Odtiaľ ho vyhnali. Od 29. decembra 1705 bol v Hornej Strede s Brunovcami a základinou, jestvujúcou v tom kaštieli. Od 19. apríla 1709 bol v Piešťanoch, od r. 1710 pôsobil ako farár v Bystrici. 20. novembra 1712 bol ustanovený v Horných Zeleniciach, 22. februára 1713 v Lakšárskej Novej Vsi, kde pracoval až do 12. mája 1716.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Most pri Bratislave 1691 okt. 16. 1691 - - Meglitz, Anton Ján farár
Radvaň 1701 máj 27. 1705 - - Meglitz, Anton Ján farár
Dolná Streda 1705 dec. 29. 1709 - - Meglitz, Anton Ján farár
Piešťany 1709 apr. 19. 1712 - - Meglitz, Anton Ján farár
Záhorská Bystrica 1710 - - 1712 - - Meglitz, Anton Ján farár
Horné Zelenice 1712 nov. 20. 1715 - - Meglitz, Anton Ján farár
Lakšárska Nová Ves 1713 jan. 22. 1716 máj - Meglitz, Anton Ján farár