logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMechler, Štefan

Iné mená:

Mechler Stephanus.

Tituly:

dištriktuálny dekan, apoštolský protonotár, asesor

Životopisné dáta:

* Ostrihom, Maďarsko – † 15. januára 1800, Tekovské Lužany, okr. Levice

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1752 stal bakalárom, v r. 1753 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1756 po druhom ročníku. 24. marca t. r. bol poslaný za kaplána do Svodína. 8. mája 1759 bol ustanovený za farára v Štúrove. V r. 1766 bola postavená veža kostola. V r. 1767 bol obstaraný sedemcentový zvon, sčasti z farskej pokladnice, sčasti zo zbierky veriacich. 20. októbra 1767 bol ustanovený v Tekovských Lužanoch. Od r. 1791 bol dekanom levického dištriktu. Bol tiež apoštolským protonotárom a prísediacim súdnej tabule Tekovskej župy, konventuálom konventu v Hronskom Beňadiku. Je pochovaný v krypte kostola.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovské Lužany 1767 okt. 20. +1800 jan. 15. Mechler, Štefan farár